متن اهنگ شاه تهران اکس بند عاشق تو، بیا ببینبیا عزیزم اینجا بشین بغلمبغلم یه ستاره، کنار دارمنه دوستی نه کسیولی تورو دارم اقلناقلن شاه تهران توییهمه شعرام توییفابم توییانتخابم توییآسمونم توییمهربونم توییجون به جونم کنند جونم تویی شاه تهران توییهمه شعرام توییفابم توییانتخابم توییآسمونم توییمهربونم توییجون به جونم کنند جونم تویی عکسای * ممنوع […]

در حال جستجو در سایت . . .