[ورس یک] من و کارم ضایع میشیم واسه دلمون لا اقل مغزتو با ورسم از اون گره کورا زدم انقد میگن قدیمی بخون که جرمون دادن رفت بیا یه منظره میدم از یه رژه رو کاغذم من یه بیتم یعنی غلافِ زره پوشا از ترس خستم از حیفِ نونایی که خفتشون باید کرد نصفشونو میشه […]

در حال جستجو در سایت . . .