[کورس – یسنا]بنگ بنگ، دو تا تیر سَمتَمسریع جمع کن بریم، گنگ گنگدنبالمون کردن، ته خط رسیدیمبنگ بنگ، دو تا تیر سَمتَمسریع جمع کن بریم، گنگ گنگدنبالمون کردن، ته خط رسیدیم[ورس یک – جی جی]من کت و جینم میده بوی سیگار و باروتتو هم قایم کردی بیبی خالکوبیاتو با موتمیخوایم آروم باشیم ولی مگه میزاره […]

در حال جستجو در سایت . . .