خدا نزدیکتر شد وقتی من غمگینداشتم تنها توویِ دردام میمردمهمیشه زنجیره سنگینه تقدیروبا یادش از پای زخمیم درآوردم روزگار هرچقدر سختدستامو میگرفت محکمپادشاه زمین و آسمان راسپاس و سپاس و سپاسبه نام رعد و برق و دریاآسمون نیلگون معرفت ابرها کسی حواسش به تو نیست دخترمادرت که مُرد پدرت رفت به سمت هروئینمجبوری نصف شبو […]

دانلود اهنگ دروغ تعطیل سهراب ام جی با کیفیت بالامتن کامل اهنگ دروغ تعطیل ام جیپخش انلایین اهنگ دروغ تعطیل ام جیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ دروغ تعطیل ام جیموزیک های بیشتر در سایت ما DAMUSIC متن اهنگ دروغ تعطیل ام جی {ورس 1 }ههه . ام جی . گوش کن . از رو هم […]

دانلود اهنگ هابیل ام جی دیس با کیفیت بالامتن کامل اهنگ هابیل ام جی دیسپخش انلایین اهنگ هابیل ام جی دیسدانلود نسخه سانسور شده اهنگ هابیل ام جی دیسموزیک های بیشتر در سایت ما DAMUSIC متن اهنگ هابیل ام جی دیس پیشرو رکوردهاینترو رو بعدا میگمیه دقه از اول بزاراینم خوبه هاسمه کولرم باید روشن […]

دانلود اهنگ بابیل شایان اسفالت با کیفیت بالامتن کامل اهنگ بابیل شایان اسفالتپخش انلایین اهنگ بابیل شایان اسفالتدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بابیل شایان اسفالتموزیک های بیشتر در سایت ما DAMUSIC متن اهنگ بابیل شایان اسفالت [اینترو]بخاری رو روشن میکنیهوا سردهمن آمده ام وای وایرکوردهوای وای ، وای وای[شایان آسفالت]جون حاجی ببین کار روزگار روببین […]

دانلود اهنگ میری تو لک پیشرو و حصین با کیفیت بالامتن کامل اهنگ میری تو لک پیشرو و حصینپخش انلایین اهنگ میری تو لک پیشرو و حصیندانلود نسخه سانسور شده اهنگ میری تو لک پیشرو و حصینموزیک های بیشتر در سایت ما DAMUSIC متن اهنگ میری تو لک پیشرو و حصین بعضی وقتا میری تو […]

دانلود اهنگ چاقال نامه رضا پیشرو با کیفیت بالامتن کامل اهنگ چاقال نامه رضا پیشروپخش انلایین اهنگ چاقال نامه رضا پیشرودانلود نسخه سانسور شده اهنگ چاقال نامه رضا پیشروموزیک های بیشتر در سایت ما DAMUSIC متن اهنگ چاقال نامه رضا پیشرو دهنتون سرویسه …. چاقال نامه … شنیدم جدیدا چهار تا کونی شمرونی شنیدم جدیدا […]

در حال جستجو در سایت . . .